Fraud Blocker Internet prodavnice obratite pažnju, novi zakon o elektronskoj trgovini je stigao - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Internet prodavnice obratite pažnju, novi zakon o elektronskoj trgovini je stigao

izmene zakona o internet trgovini

Internet prodavnice obratite pažnju, novi zakon o elektronskoj trgovini je stigao

22.7.2019. godine, Skupština Srbije je usvojila dopune i izmene Zakona o elektronskoj trgovini, a od 30. jula pored Zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini, u primeni su nov Zakon o trgovini i Zakon o robnim berzama.

O detaljima na koje delove zakon ima primenu, možete pogledati u tekstu ispod koji smo spremili za vas, a koji je posebno bitan za one koji planiraju da otvaraju firmu odnosno započinju sa e-biznisom.

Izmene prilikom slanja e-mejlova i SMS poruka

Jedna od novina koje nov Zakon reguliše je oblast elektronske trgovine, uvode se pojmovi internet prodaja, elektronska trgovina, definišu akcijske prodaje i sniženja, a mejlove i SMS poruke ćete po novom Zakonu slati samo onima koji su se za to eksplicitno PRIJAVILI na vašu listu.

Ovo u praksi znači da kupovina email lista i spamovanje inboxa sa raznim newsletterima koji promovišu određenu internet prodavnicu će kao poslovna aktivnost biti tretirana od strane inspekcije i samim tim će biti sankcionisani oni koji to rade.

Slanje mejlova ili SMS poruka mimo liste ljudi koji su dali pristanak, koštaće preduzetnika 20.000,00 dinara, a pravno lice će platiti fiksnu kaznu od 100.000,00 dinara.

Mnoge marketinške agencije koje rade email marketing profesionalno strogo vode računa o tome kome šalju mejlove stoga ovo neće uticati na njih, no veliki je broj biznisa koji trenutno koriste pogodnosti koje kupovina email listi omogućava.

Status Dropshipping-a i Mistery shoper

Pored internet prodavnica, nov Zakon prepoznaje dropshipping model, kao i mistery shoper pojam, tako da više nije bitno da li prodajete robu sa AliExpressa ili prodajate npr.  Liebherr kombinovane frižidere ili Bosch veš mašine 

Mistery shoper daje pravo inspektoru da se postavi u ulogu potrošača i na taj način ispita da li je trgovina neregistrovana ili registrovana.

Na primer, može se desiti da inspektor uđe u radnju i krišom obavi kupovinu i na taj način prikupi dokaze na osnovu kojih može da tereti prodavca.

Izmene na polju sniženja, akcije i rasprodaje online-prodavnica

zakon o internet trgovini

 

Slika preuzeta sa: https://www.netokracija.rs/novi-zakon-o-elektronskoj-trgovini-158724

Po novom Zakonu sniženja, akcijske prodaje i rasprodaje nisu isti pojmovi već je svaki od ovih pojmova posebna kategorija koja je detaljno objašnjena.

Po članu 37. – „Sezonsko sniženje je prodaja robe po sniženoj ceni nakon isteka sezone i najviše dva puta godišnje. Sezonsko sniženje započinje u razdoblju između 25. decembra i 10. januara i 1. i 15. jula“

Ako na sajtu imate sniženja robe, morate postaviti datume od kad do kad važe sniženja!

Ova izmena ima za cilj da se spreče lažna sniženja koja traju tokom cele godine na mnogim sajtovima, a koja nemaju realnu potporu.

Zakoni o elektronskoj trgovini zemalja članica EU propisuju sezonska sniženja robe slično našem novom Zakonu, tako recimo u 10 zemalja članica EU sniženja su ulavnom 2 puta godišnje: zimi i leti.

Na primer, jedan od suseda, Slovenija ima 2 utvrđena termina za sniženja: zimsko koje ne može započeti pre prvog radnog ponedeljka u januaru, i drugo pre drugog radnog ponedeljka u julu, kao letnje sniženje.

Takođe, sniženja ne smeju trajati duže od 2 meseca.

Za akcijsku prodaju robe naš nov Zakon kaže: „Akcijska prodaja je prodaja robe/usluge po ceni koja je niža od prethodne cene te robe/usluge i traje ne duže od 31 dan“

Reč RASPRODAJA se može koristiti samo u slučaju prestanka poslovanja ili prestanka prodaje određene robe.

Nelegalan sadržaj na web sajtu

Ukoliko posredstvom internata prodajte nelegalno robu, odnosnu hranu, odeću, obuću, suplemente ili lekove, a za te proizvode imate oglase, takvi oglasi moraju biti uklonjeni.

Takođe, vlasnici online prodavnica će morati da uklone sa svojih internet prodavnica i sav nelegalan sadržaj kao i govore mržnje u roku od 2 dana od prijave, inače će platiti kaznu od 100.000 dinara do 1.500.000 dinara za pravno lice, a od 10.000 do 300.000 dinara za preduzetnika.

Minimum 30 dana će morati da se čuvaju podaci o kupcima koji su kupili online, kao i IP adrese kupaca.

Novi Zakon o elektronskoj trgovini omogućiće značajno unapređivanje internet kupoprodaje, ocenila je državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

Koju valutu komunicirati na domaćim sajtovima?

Do sada su vlasnici online prodavnica mogli da prikazuju cene samo u dinarima, ali se sada po novom Zakonu o elektronskoj trgovini ta situacija menja i time omogućava domaćim online trgovcima da prodaju proizvode globalno.

Po članu 35 „Trgovac je dužan da na jasan, nesumnjiv, lako uočljiv i čitljiv način istakne prodajnu cenu na robi odnosno ambalaži, neposredno pored robe ili u slučaju daljinske trgovine neposredno pored prikaza ili opisa robe“

Zakon kaže: “Trgovac koji obavlja elektronsku trgovinu koja je istovremeno usmerena na potrošače u Republici Srbiji i na potrošače u inostranstvu, može isticati cenu i u stranoj valuti na način kojim se potrošaču daje mogućnost da izabere valutu u kojoj će se prikazati prodajna cena robe/usluge iz celokupne ponude tog trgovca. U slučaju iz ovog stava, trgovac je dužan da obezbedi da se potrošaču koji elektronskoj trgovini pristupa iz Republike Srbije cena prikazuje prvo u dinarima“

Takođe, jedna od izmena je i to da stavku „sve cene sadrže PDV“ treba uključiti u „Uslove prodaje“. Pored svake prikazane cene na web shop-u možete navesti da je u cenu uračunat PDV, kao i koliki su troškovi isporuke i naglasite da kupac snosi troškove isporuke.

Ako nudite BESPLATNU isporuku, obavezno naglasite pod kojim uslovima je isporuka besplatna.

Postprodajne obaveze online trgovca

Nakon što klijenti poruče neki proizvod preko vaše online prodavnice, potrošači imaju pravo na određeni period razmišljanja tokom kojeg mogu da raskinu kupoprodajni ugovor bez ikakvog objašnjenja i razloga. Taj period traje 14 dana i računa se u kalendarskim danima. Ovo nema veze sa novom izmenom Zakona o elektronskoj trgovini, već sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Ako potrošač želi da iskoristi svoje pravo na period razmišljanja, o tome mora da obavesti online trgovca!

 Digitalizacija dokumenata: novi Zakon omogućava da sva dokumentacija internet prodavnice bude digitalna

U dokumentaciju web shop prodavnice, spadaju:

👉 Obrazac o otkazivanju robe, koji treba da sadrži:

👉  Naziv, adresu, broj telefona, broj faksa i elektronsku poštu trgovca;

 👉  Izjavu potrošača kojom na jasan i razumljiv način obaveštava trgovca da odustaje od ugovora;

👉 Datum zaključenja ugovora;

👉 Datum prijema robe;

👉 Razloge za odustanak, uz napomenu da potrošač nije dužan da ih navede; ime, prezime i adresu potrošača;

👉  Svojeručni potpis potrošača, ukoliko obrazac dostavlja poštom ili faksom;

👉  Datum popunjavanja obrasca.

👉 Saobraznost. Roba je saobrazna ugovoru ako:

👉 Ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

👉 Ako ima svojstva potrebna za upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

👉 Ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

👉 Ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

👉 Garancija. Svaka izjava online trgovca kojom iznosi određenu tvrdnju o kvalitetu ili svojstvima proizvoda, kao i podrške koju pruža nakon kupovine, smatra se garancijom.

👉 Reklamacija. Online trgovac je dužan da na svom sajtu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

👉 Politika privatnosti.  To je stranica na sajtu na kojoj ćete opisati svrhu prikupljanja podataka, način na koji čuvate podatke, da objasnite potrošaču kako može da pristupi tim podacima i da ih obriše ako želi.

👉 Račune za kupljenu online robu, kao i garancije možete slati putem mejla u PDF formatu.

Osnovni uslov za izdavanje elektronskih dokumenta mora biti ispunjen kako bi pravno lice koje obavlja prodaju proizvoda preko interneta bilo oslobođeno od evidentiranja prometa preko fiskalne kase, a to je da se proizvodi koje kupac dostavljaju preko firme koja se bavi poštanskim i kurirskim uslugama.

A šta ćemo sa Facebook, Instagram, Internet oglasima?

Realnost je da trgovci koji prodaju isključivo preko Facebook i Instagram stranica najčešće rade nelegalno i ne plaćaju porez, no i to se sad mora promeniti.

Inspektori nalažu: “Kod inspekcijskog nadzora u ovoj oblasti kao osnovni problem je indetifikacija prodavca, obzirom da neregistrovani prodavci otvaraju lažne profile preko društvenih mreža i na taj način pokušavaju da sakriju svoj pravi indetitet. Kada se dođe do konkretne osobe sa njom se postupa u skladu sa zakonom, a roba se stavlja van prometa.“

Kome je dozvoljena online trgovina putem društvenih mreža?

Dozvoljena je i fizičkim i pravnim licima, s tim što fizička lica mogu pružati usluge trgovine ograničenog spektra proizvoda i to:

poljoprivrednih, divljači, ribe i gljiva. Trgovinom se mogu baviti i ljudi koji rade rukotvorine, a i freelanceri koji nude svoje usluge. U slučaju prodaje na malo i veliko, trgovina je dozvoljena samo pravnim licima i preduzetnicima.

 1. poljoprivrednih proizvoda
 2. divljači
 3. ribe
 4. gljiva

Takođe, trgovinom se mogu baviti i ljudi koji rade rukotvorine, a i freelanceri koji nude svoje usluge. U slučaju prodaje na malo i veliko, trgovina je dozvoljena samo pravnim licima i preduzetnicima.

Legalni trgovci na Facebooku i Instagramu moraju da istaknu poslovne podatke, tj. podatke o svojoj delatnosti, poslovno ime, adresu, telefon, PIB, propisane formulare.

Ako se ti podaci ne nalaze na Facebooku ili Instagramu, već se nudi samo mogućnost naručivanja putem telefona ili preko inboxa, potrošač treba da zna da se radi o neregistrovanom online trgovcu.

Trgovina putem portala za online trgovinu

Trgovinski online portali kao što su KupujemProdajem, Limundo, Kupinfo, Halo oglasi koji predstavljaju portale na kojima fizička i pravna lica prodaju drugim fizičkim i pravnim licima, što je dozvoljeno, ali sa preduslovima.

Naime, fizička lica mogu legalno preko pomenutog sajta prodavati jedan ili nekoliko komada proizvoda iz lične svojine, ali ne i vršiti prodaju na malo.

Nov Zakon o elektronskoj trgovini kaže da se elektronska trgovina obavlja preko sajta, e-commerce platforme, dropshippinga, ali i preko:

 1. kataloških prodaja
 2. TV prodaja
 3. trgovine posredstvom pošte
 4. štampanih pošiljki
 5. reklamnih materijala sa narudžbenicom
 6. telefona
 7. tekstualnih ili multimedijalnih poruka u mobilnoj telefoniji i govornih automata.

Nadamo se da Vam je ovaj tekst bio od koristi, a ukoliko imate pitanja, kao knjigovodstvena agencija koja prati IT i digitalne trendove , stojimo Vam na raspolaganju.

+381691638054