Fraud Blocker Cena računovodstvenih usluga: šta na nju utiče? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Cena računovodstvenih usluga: šta na nju utiče?

cena racunovodstvenih usluga

Cena računovodstvenih usluga: koji faktori utiču na cenu računovodstvenih usluga?

Svaki direktor, bez obzira na to da li vodi malo, srednje ili veliko preduzeće, ima gomilu obaveza i briga: sastanci sa klijentima i poslovnim partnerima, nabavljanje materijala potrebnog za rad, obezbeđivanje plata zaposlenima i, naravno – izvršavanje obaveza prema državi.

Koliko god da je preduzetnik ekonomski potkovan, teško da može da pronađe vremena za obavljanje računovodstvenih poslova , pa za izvršavanje takvih zadataka ili zaposli knjigovođu, ili angažuje računovodstvenu agenciju.

Ako i vi razmišljate o pronalaženju agencije koja će voditi računa o računovodstvenim poslovima vaše kompanije, verovatno se pitate koliko novca treba da izdvojite za takve usluge i šta diktira njihovu cenu.

U želji da vam damo odgovor na to pitanje, pripremili smo u nastavku faktore koji formiraju cenu računovodstvenih usluga.

cena racunovodstvenih usluga

 

Šta direktno utiče na cenu računovodstvenih usluga?

Cena računovodstvenih usluga zavisi od više činilaca, a za početak ćemo da navedemo najvažnije među njima.

Pre svega, osnovni kriterijum za cenu računovodstvnih usluga je: delatnost koju vaš privredni subjekt obavlja.

Sama delatnost utiče na formiranje cene računovodstvenih usluga, jer svaki oblik delatnosti ima određene karakteristike i posebnosti u vođenju knjiga. Tako će se, na primer, razlikovati računovodstvene usluge za IT firme i za one čija je delatnost vezana za poljoprivredu.

Ulogu takođe igra i to da li je vaš posao u PDV sistemu ili ne. Ukoliko plaćate porez na dodatu vrednost, stručnjaci iz računovodstvene agencije za koju se odlučite moraju konstantno da prate sve zakonske izmene u vezi sa PDV-om kako se ne bi dogodilo da platite kaznu jer niste vodili računa o zakonskim propisima.

Obračun plata i doprinosa za zaposlene takođe ulazi u opis posla računovođe, te zbog toga i to koliko radnika imate direktno utiče na cenu računovodstvenih usluga.

Još jedan važan faktor je obim dokumentacije koja treba da se zavede na mesečnom nivou, a u to između ostalog spada količina ulaznih i izlaznih faktura, broj radnih naloga i slično.

Nema oblasti života na koju nije uticao internet, a to se takođe ogleda u obavljanju računovodstvenih poslova. Zahvaljujući softverima za knjigovodstvo i njihovim mogućnostima, sve više je zastupljeno onlajn računovodstvo čija je najveća prednost to što se štedi vreme potrebno za prekucavanje podataka, jer za tim neće biti potrebe ukoliko posedujete softver.

Ako se odlučite za onlajn vođenje knjiga, vi i agencija sa kojom sarađujete imaćete isti softver i uvid u podatke, i sve to u realnom vremenu. Time više neće biti potrebno da sa vašim računovođom i po nekoliko puta proveravate podatke da vam se ne bi potkrala greška, a onlajn vođenje knjiga će se svakako povoljno odraziti i na cenu računovodstvenih usluga.

Sve više srpskih preduzeća sarađuje sa kompanijama iz drugih država i plasira svoje proizvode ili usluge na strana tržišta. Ovakvo poslovanje otvara širok spektar mogućnosti, ali istovremeno zahteva poznavanje međunarodnih zakona kao i carinskih i trgovinskih propisa. Pošto međunarodna saradnja predstavlja i dodatan posao za računovodstvenu agenciju, to može da utiče na formiranje cene računovodstvenih usluga.

Još jedan bitan činilac jeste obim poslovanja vaše kompanije, odnosno koja količina dokumenata treba da se obradi za jedan mesec.

Isto tako, važno je u kakvom stanju će računovodstvena agencija zateći vaše knjige: ukoliko su one “zapuštene“ i neophodno je otkloniti propuste u njima, cena usluga može da bude veća.

Šta još formira cenu računovodstvenih usluga?

Cenu knjigovodstvenih usluga kreira i sam faktor vremena.

Verovatno svaki zaposlen čovek muku muči sa nedostatkom vremena i često ne uspeva da obavi sve ono što je bilo neophodno. Ovo je posebno aktuelno za ljude koji imaju biznis u Beogradu, naročito kada se izvode radovi na sve strane pa je za dolazak sa jednog mesta na drugo neophodno odvojiti mnogo vremena i možda još više strpljenja.

To je veoma dobro poznato računovodstvenim agencijama pa kako bi olakšale svojim klijentima, omogućuju im da ne moraju sami da odnose neophodnu dokumentaciju, već to rade umesto njih i tako im štede vreme.

Ova usluga može da bude jedan od parametara koji određuje cenu računovodstvenih usluga, a koji vas oslobađa trčanja od jedne do druge ustanove.

Pored pomenutih faktora, na to koliko će vas izaći usluge računovodstvene agencije utiče i spisak aktivnosti koje ona za vas obavlja. U te aktivnosti može da ulazi osnivanje privrednog subjekta, gašenje biznisa, vođenje likvidacionog postupka i slično.

Dodatne usluge koje računovodstvena agencija može pružiti

Mnoge računovodstvene agencije pružaju i sekundarne usluge podrške poslovanju koje takođe mogu da vam budu od koristi.

Tako, na primer, agencija sa kojom sarađujete može da vam daje konsultacije u vezi sa vođenjem biznisa i upravljanjem, kao i različite pravne i poreske savete (kao što je na primer kreiranje izveštaja o transfernim cenama) veoma neophodne u nekim situacijama.

Zahvaljujući svim ovim uslugama, u računovodstvenoj agenciji imaćete pravog poslovnog partnera posvećenog napredovanju vašeg poslovanja, što će vam, verujemo, mnogo značiti.

+381691638054