Blog Archives | Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Category: Blog

Knjigovodstvene usluge za it firme : kako odabrati pravu agenciju za vaš IT biznis?

By Ideal

Neretko se – a pogovotu onima koji prvi put biraju knjigovodstvenu agenciju – nameće pitanje na koji način odabrati pravu agenciju za vaš IT biznis? Šta pitati potencijalnog knjigovođu? Na koje metrike obratiti pažnju? Kako komunicirati sa knjigovođom? Sve su to neka od prirodnih pitanja koja se nameću preduzetnicima u IT sektoru prilikom sklapanja saradnje…

Visina, način i rokovi plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije u 2021. godini

By Ideal

Članovi Komore – pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2019. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način: mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD +…

Kako ćemo isplaćivati zaostale doprinose u 2021?

By Ideal

Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u narednim mesecima. Privrednim subjektima koji su se u skladu sa Uredbom i Zaključkom Vlade RS opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa odložiće se plaćanje tih poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za…

Najbolja knjigovodstvena agencija ili ti kako odabrati knjigovodstvenu agenciju (I ne pogrešiti u odabiru)?

By Ideal

Da li zaista postoji nešto tako što možemo nazvati najboljom knjigovodstvenom agencijom? Ili najboljom advokatskom kancelarijom? Ili najboljim vulkanizerom? Ili najboljim….vidite poentu?:) Prilikom razgovora koje smo vodili sa vlasnicima kompanija, ispostavlja se da je odabir prilikom sklapanja saradnje sa knjigovodstvenom agencijom takav da neretko ima ozbiljnih nedostataka, na primer firma je usled neadekvatnog odabira agencija…

Poreska optimizacija ili ti kako da platim što manje poreza

By Ideal

Poreska optimizacija ili ti kako da platim što manje poreza (legalno) Nezavisno od toga da li imate svoju firmu ili ste fizičko lice, ono što je zajednički činilac za obe kategorije je to da je plaćanje poreza obaveza svih. Zašto suštinski plaćamo poreze? Pre svega kako bi finansirali stvari koje su od opšteg značaja. Na…

Call Now Button0642400694