Category: Blog

Otvorili ste firmu i pitate se šta vam je od dodatnih dokumenata i pravilnika potrebno? Ovo je tekst koji objedinjuje sve neophodne stvari koje trebate znati.

By Ideal

Ukoliko vam je proces osnivanja firme završen i dobili ste rešenje od APR-a nakon čega vam je knjigovodstvo uradilo inicijalne poreske prijave, onda je pred vama naredni korak – prikupljanje naophodne dokumentacije i pravilnika kako biste zaokružili procesi i ispratili zakonske norme koje jedna firma treba poštovati. Ali pre toga da približimo dva termina sa…

Šta nam donosi nova elektronska fiskalizacija i kako se e-fiskalizovati?

By Ideal

Narodna skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o fiskalizaciji (ZF), objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“ br. 153/20 od 21.12.2020. godine i biće u primeni od 1. januara 2022. godine. Kako je ova tema bitna za više od 300 000 prodajnih mesta, u ovom tekstu ćemo se baviti novim zakonom i podzakonskim aktima koji…

Knjigovodstvene usluge za it firme : kako odabrati pravu agenciju za vaš IT biznis?

By Ideal

Neretko se – a pogovotu onima koji prvi put biraju knjigovodstvenu agenciju – nameće pitanje na koji način odabrati pravu agenciju za vaš IT biznis? Šta pitati potencijalnog knjigovođu? Na koje metrike obratiti pažnju? Kako komunicirati sa knjigovođom? Sve su to neka od prirodnih pitanja koja se nameću preduzetnicima u IT sektoru prilikom sklapanja saradnje…

Visina, način i rokovi plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije u 2021. godini

By Ideal

Članovi Komore – pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2019. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način: mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD +…

Kako ćemo isplaćivati zaostale doprinose u 2021?

By Ideal

Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u narednim mesecima. Privrednim subjektima koji su se u skladu sa Uredbom i Zaključkom Vlade RS opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa odložiće se plaćanje tih poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za…

Call Now Button+381642400694