Fraud Blocker Knjigovodstvena agencija Novi Sad - Knjigovodstvene usluge u Novom Sadu

Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Knjigovodstvena agencija Novi Sad

Knjigovodstvena agencija u Novom Sadu, Ideal Računovodstvo, kao kao moderna  računovodstvena  odnosno knjigovodstvena agencija ima za cilj da svakog dana unapredi nivo digitalizacije sopstvenih usluga.

Iako je ovo lako napisati, u praksi nije tako lako zaista i opisati šta to tačno znači za naše klijente.

Investiranjem digitalizaciju procesa, od knjigovodstvenih softvera u Cloud-pa do komunikacionih alate kao što su Slack i Dropbox koji omogućavaju potpuno digitalni rad bez obzira na to gde se nalazi klijent knjigovodstvene agencije IDEAL u Novom Sadu i u realnom vremenu.

 

Pored toga obezbedili smo i sledeće pogodnosti našim partnerima:

– kreiranje sistema za bezkontaktnu razmenu podataka, odnosno, možemo vršiti celokupnu razmenu dokumentacije bez ikakve obaveze da dolazite kod nas ili mi kod vas.

Ovim procesom smo omogućili da uštedite značajno vreme koje vam ostaje za porodicu, prijatelje i hobi.

– kreiranje sistema u kom je komunikacija moguća u realnom vremenu. Ovim procesom smo omogućili da istog trenutka kada vaš dodeljeni knjigovođa proknjiži dokument, Vi ste u prilici da to i vidite.

– eliminacijom bespotrebne papirologiju osim što štedimo dodatno vreme i papir, svi zajedno činimo i dobro delo očuvanja životne sredine

Knjigovodstvene usluge Novi Sad: digitalizovana ili ne?

Kao knjigovodstvena agencija koja u radu koristi napredne softverske alate koji omogućavaju klijentima u realnom ključne infromacije kao što su:

 • stanje zaliha
 • dugovanja
 • potraživanja
 • PDV

Mi alate ipak smatramo sporednim stvarima jer,  naš najveći “alat” je posvećenost ka brzom rešavanju klijentskih zahteva.

Znamo da zvuči “kliše”, no mi taj način “živimo” unutar firme.

Personalizacija knjigovodstvene usluge

Izuzetnu važnost pridodajemo tome da se svaki naš klijent oseća kao “kod kuće”:

Samim tim što geldamo da odnos broja klijenata i knjigovođa bude srazmeran obimu posla, uspeli smo da nivo usluge prilagodimo kako malim, tako  i srednjim i velikim klijentima.

Pored toga i sama raznolikost usluge – od knjigovodstvenih usluga, pa do savetovanja i pravnih usluga – omogućavaju nam da svakom klijentu pristupimo personalizovano.

Kao posledica postavke sistema na opisani način, u prilici smo da cenu knjigovodstvenih usluga možemo prilagoditi veličini svakog biznisa ponaosob.

Knjiženja na dnevnom nivou

Mnogi bi rekli: “pa to je nemoguće”, no praksa je pokazala da ukoliko se procesi implementiraju na pravi način i sistem postavi tako da se od izvora podataka do finalnog oblika stiže na “jedan klik”, ova opcija je sasvim moguća.

Iz tog razloga, a kako bismo omogućili da mi kao knjigovodstvena agencija knjižimo na dnevnom nivou, strateški sa svim našim partnerima razgovaramo o implementacijama softvera koji će nam to i omogućili.

Knjigovodstveni servis Ideal Računovodstvo obavlja sledeće knjigovodstvene usluge:

Osim što knjižimo na dnevnom nivou i “lavovski” se borimo da budete zadovoljni pruženom uslugom, u knjigovodstvenoj agenciji IDEAL pružamo i neke od strandardnih knjigovodstvenih usluga:

 1. vođenje glavne knjige,
 2. analitičku evidenciju salda, konta, listinge otvorenih stavki,
 3. obračun poreza na dodatu vrednost,
 4. vođenje poreskih evidencija,
 5. popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 6. izradu završnog računa,
 7. izradu međugodišnjih bilansa,
 8. vođenje blagajne,
 9. obračun plata, socijalnih doprinosa,ugovora o delu i autorskih honorara,
 10. knjiženje maloprodaje,
 11. vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
 12. izradu statistike finansijskih računa,
 13. vođenje platnog prometa,
 14. obračun kamata,
 15. pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica,
 16. izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom,

Da li knjigovodstvena agencija IDEAL pruža i neke dodatne usluge sem knjigovodstva?

Da, pružamo.

Pored navedenih knjigovodstvenih usluga koje obuhvata standardna računovodstvena praksa, korisnicima IDEAL knjigovodstvenih usluga možemo obezbediti i dodatne usluge:

 1. kuriske usluge
 2. pomoć prilikom odabira softverskog rešenja
 3. pravno savetovanje
 4. posredovanje u komunikaciji  sa bankarskim sistemima
 5. priprema biznis plana 
 6. posredovanje prilikom komunikacije sa javnim sektorom

Ove usluge suštinski ne spadaju u standardne pakete odnosno u standardni  cenovnik računovodstvenih usluga, i njih možemo u dogovoru s vama uklopiti u odgovarajući paket.

Interesuje vas cena knjigovodstvenih usluga u Novom Sadu?

Popunjavanjem forme ispod i ostavljanjem osnovnih podataka ka što su:

 • broj računa na mesečnom nivou
 • broj zaposlenih
 • tip firme

u roku od 24h ćemo vas kontaktirati radi kreiranja cene knjigovodstvenih usluga za vašu kompaniju
  Ili nas kontaktirajte direktno na:

  Gde se nalazimo?

  +381691638054