Cena računovodstvenih usluga u mnogome može zavisiti od toga:

  1. koji je oblik pravnog lica u pitanju
  2. koji obim dokumentacije je u pitanju
  3. koliko je različitih poslovnih procesa uključeno sam knjigovodstveni deo
  4. kakav je sistem rada na relaciji klijent – knjigovodstvena agencija

U nastavku možete videti prikaz određenih paketa cena računovodstvenih usluga koje IDEAL Računovodstvo omogućava svojim klijentima:

Moguće je odabrati neko od sledećih pravnih lica: preduzenik, DOO, udruženje, OD.

Pod obimom dokumentacije podrazumevamo: broj ulaznih i izlaznih računa, broj putnih nalog, broj naloga za proizvodnju….u suštini, ulazi broj svih pojedinačnih vrsta dokumenata koje vaše preduzeće poseduje.

Broj poslovnih procesa se računa shodno tome koji procesi ostaju u firmi, a koji se prebacuju na spoljne knjigovodstvo. Na primer, firma može zadržati procese unosa ulaznih računa, izvoda ili izlaznih računa, dok knjigovodstvo preuzima procese knjiženja i obračuna.

ggle Content

Sistem rada može biti: 1) klijent dostavlja svu dokumentaciju 2) knjigovodstvena agencija dostavlja svu dokumentacijuAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

NAJRPODAVANIJI PAKET

OD 29 EUR

MESEČNO

knjiženje ulaznih i izlaznih računa

knjiženje izvoda

knjiženje izlaznih računa

vođenje blagajne

redovan newsletter sa 

klijent dostavlja dokumentaciju

OSNOVNI PAKET USLUGA

OD 89 EUR 

MESEČNO

 

knjiženje ulaznih računa

knjiženje izvoda

knjiženje izlaznih računa

vođenje blagajne

redovan newsletter

osnovna sredstva

izveštavanje

osiguranje od profesionalne odgovornosti

preuzimanje dokumentacije

NAPREDNI PAKET

OD 299 EUR

MESEČNO

knjiženje ulaznih računa

knjiženje izvoda

knjiženje izlaznih računa

blagajna

osnovna sredstva

mogućnost rada u Cloudu

izveštavanje

osiguranje od profesionalne odgovornosti

preuzimanje dokumentacije