Fraud Blocker Jedinstveno elektronsko sanduče od 03.01.2024. - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Jedinstveno elektronsko sanduče od 03.01.2024.

Ministarstvo privrede i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu će 3. januara 2024. godine svim privrednim društvima koja se nisu samostalno registrovala kao korisnici usluga elektronske uprave (Portala eUprava), kreirati Jedinstven elektronski sandučić (eSanduče) na Portalu eUprava u cilju elektronskog dostavljanja akata od strane organa javne vlasti (lična dostava i obaveštenja).

Podsećamo da se obaveza registracije na portalu eUprave primenjuje od 28. maja 2023. godine, o čemu smo pisali u komentaru ovde.

Za sva pitanja u vezi sa Jedinstvenim elektronskim sandučićem moguće je obraćanje putem kontakt forme na Portalu eUprava ili na adresu elektronske pošte office@ite.gov.rs.

U nastavku prenosimo u celosti obaveštenje Ministarstva privrede i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu:

„Poštovani,

Odredbom člana 21. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) propisano je da je privredno društvo dužno da se registruje kao korisnik usluga elektronske uprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava kao i da se dostavljanje elektronskog dokumenta privrednom društvu vrši u Jedinstven elektronski sandučić na Portalu eUprava, osim ako je posebnim zakonom drugačije propisano.

Ministarstvo privrede i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu vas obaveštavaju da će 3. januara 2024. godine svim privrednim društvima koja se nisu samostalno registrovala kao korisnici usluga elektronske uprave (Portala eUprava), biti kreiran Jedinstven elektronski sandučić (eSanduče) na Portalu eUprava u cilju elektronskog dostavljanja akata od strane organa javne vlasti (lična dostava i obaveštenja).

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu će u skladu sa odredbom člana 15. Zakona o elektronskoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 327/2018) kreirati Jedinstven elektronski sandučić (eSanduče) svakom privrednom društvu koje ima registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre, a koja se nisu do sada registrovala kao korisnici usluga elektronske uprave (Portala eUprava).

Korisnici usluga elektronske uprave dobijaju obaveštenje o prispeću elektronskog dokumenta u eSanduče na adresu elektronske pošte privrednog društva i na adrese elektronske pošte zakonskih/ostalih zastupnika, nakon čega se dokument može preuzeti u bilo kom trenutku. U eSandučetu dostupna je i potvrda o dostavljanju koja sadrži podatke o statusu dostave, čime se unapređuje pravna sigurnost i otklanjaju moguće sumnje u pravosnažnost odluka.

Preduslov za kreiranje eSandučeta je da privredno društvo ima registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Neophodno je da se zakonski/ostali zastupnik prijavi na Portal eUprava, na adresi https://euprava.gov.rs/, putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata ili mobilnom aplikacijom ConsentID. Za sva pitanja u vezi sa Jedinstvenim elektronskim sandučićem možete nam se obratiti putem kontakt forme na Portalu eUprava ili na adresu elektronske pošte office@ite.gov.rs.

Preporučujemo da za rad sa eSandučetom koristite računar i pretraživač Google Chrome.“

+381691638054