Fraud Blocker Koji su limiti ličnog poreza za 2023. godinu (lični porez na dohodak građana)? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Koji su limiti ličnog poreza za 2023. godinu (lični porez na dohodak građana)?

Izašli su novi limiti za lični porez na dohodak građana za 2023 godinu, detalje šaljemo u tabeli ispod:

OBVEZNICINEOPOREZIV IZNOS
Za sve obveznike – rezidente i nerezidente (3 x PGZ*)4.269.564
Iznos ličnih odbitaka** za poreskog obveznika (40% od PGZ)569.275
Iznos ličnih odbitaka** za izdržavanog člana porodice (15% od PGZ)213.478
Oporezivi dohodak i poreske stope za sve obveznike na dohodak za oporezivanje do 6 x PGZ (8.539.128 dinara)10%
Oporezivi dohodak i poreske stope za sve obveznike na dohodak za oporezivanje preko 6 x PGZ (8.539.128 dinara)15%
*Tabela iznosa za lični porez na dohodak građana

Ono što je bitno napomenuti je to da se i ove godine za sve osobe do 40g neoporezivi iznos duplira, a sam iznos poreza je potrebno platiti najkasnije do 15.05.2024. godine.

Ispod se nalazi referentni primer obračuna za iznos od 6.000.000,00 RSD:

р.б.ОписПреко 40 год.До 40 год.
Redni brojOpisPreko 40 godinaDo 40 godina
1Остварени доходак у току 2022. године *6.000.000,000,00
2Збир оствареног дохотка у току 2022. године за зараду, опорезиви приход од самосталне делатности и опорезиви приход од ауторских и сродних права и права индустријске својине *
3Збир оствареног дохотка у току 2022. године, осим дохотка са р.б. 2 *
4Умањење за обвезнике до 40 година (у складу са чл. 87. ст. 4. и 5. ЗПДГ)0,00
5Неопорезиви износ4.269.564,004.269.564,00
6Доходак за опорезивање (1-5)1.730.436,000,00
7Лични одбици (8+10, али не више од 50% од 6)569.275,000,00
8Лични одбитак за пореског обвезника569.275,00569.275,00
9Број издржаваних чланова породице
10Лични одбитак за издржаване чланове породице0,000,00
11Опорезиви доходак (6-7)1.161.161,000,00
12Основица на коју се плаћа порез од 10%1.161.161,000,00
13Основица на коју се плаћа порез од 15%0,000,00
14Износ годишњег пореза116.116,000,00

Napomena:

*PGZ – prosečna godišnja zarada po zaposlenom isplaćena u Republici Srbiji u 2023. godini (1.423.188 dinara), prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
**Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Detalje na ovu temu možete pročitati i ovde.

+381691638054