Fraud Blocker Otvaranje firme - Kako otvoriti firmu? - Osnivanje firme - Agencija za otvaranje firme

Otvaranje firme – kako otvoriti firmu ili osnovati preduzetnika knjigaša nezavisno da li ste u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu?

VAŽNA DOPUNA: otvaranje firme u 2023 izgleda potpuno drugačije, pročitati ispod

Kada smo prvi put pisali ovaj tekst, 2020. godine, otvaranje firme u Srbiji, procesno gledano, imalo je dve opcije:

 1. papirno otvaranje firme – opisano ispod
 2. elektronsko otvaranje firme – opisano u zadnjem paragrafu

Šta se u međuvremenu promenilo?

Promenilo se to da je od 17.05.2023. proces otvaranja firme moguć ISKLJUČIVO elektronskim putem:

“Od 17. maja 2023. godine registraciona prijava osnivanja privrednog društva, i to društva sa ograničenom odgovornošću (DOO), akcionarskog društva (AD), komanditnog društva (KD) I ortačkog društva (OD) se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre može podneti ISKLJUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM. “

Samim tim, proces opisan u tekstu ispod ostaje kao punovažan u smislu procesa i procedura, ali ne i u smislu načina podošenja dokumentacije.

Dodatne informacije o procesu otvaranja firme u 2023 možete pročitati klikom na link OVDE.

Otvaranje firme: kako započeti proces otvaranja DOO firme ili osnivanja preduzetnika knjigaša?

Ukoliko ste trenutno u fazi razmatranja pokretanja sopstvenog biznisa i razmišljate odakle krenuti sa procesom osnivanja tj. otvaranja firme, onda ste na pravom mestu.

Činjenica je da se pred Vama nalaze velike odluke:

 • koji oblik pravnog lica odabrati?
 • na koji način izvršiti registraciju tj započeti proces osnivanja firme?
 • koliko košta ceo proces osnivanja firme?
 • da li mi oblik pravnog lica dugoročno donosi neophodne opcije?

I još mnogo dodatnih pitanja koja mogu nastati u samom procesu osnivanja firme.

Ukoliko već posedujete prave odgovore na gorepomenuta pitanja onda nas možete kontaktirati popunjavanjem forme ispod kako bismo započeli proces osnivanja firme, a ukoliko niste još sigurni, onda je možda najbolje da pročitate donji tekst do kraja jer, verujte nam, ne želite da se “probudite” posle izvesnog vremena i da shvatite da tip pravnog lica koji ste odabrali ne odgovara Vašem biznis modelu.

Želite da započnete proces otvaranja (registracije) firme? Kliknite ispod i krenimo.

kako otvoriti firmu - agencija za knjigovodstvo IDEAL

Znate koji tip firme biste osnovali? Popunite formu i započnimo proces otvaranja vaše buduće firme.

  Nulti korak otvaranja firme u Srbiji - šta mi sve treba za otvaranje firme i analiza isplativosti biznisa

  Nezavisno od toga da li pred vama prvo preduzetničko iskustvo ili ste već iskusni preduzetnik, ekonomsko-finansijska analiza Vaše buduće kompanije predstavlja nulti korak pre samog procesa osnivanja firme.

  Sama pripremanje biznis plana i analize budućeg poslovanja možda zvuči kao “suva teorija”, ali je od suštinskog značaja za opstanak kompanije. 

  Sastavni delovi biznis plana i analize Vašeg budućeg poslovanja se sastoje od sledećih stavki:

  • analize prihoda i tržišta
  • analize potencijala proizvodnje
  • analize potrebne radne snage
  • analize strukture troškova
  • analiza zaliha i ostalih obrtnih sredstava
  • analiza dobavljača i ostalih tekućih izvora finansiranja
  • potencijal investicija i razvoja
  • plan neophodnih marketinških aktivnosti

  Koliko vremenski traje otvaranje firme?

  Kada je reč o procesu otvaranje firme, isti – tehnički gledano – traje 5 radnih dana, od datuma podnošenja prijave, ali praktično proces može trajati i duže ukoliko su vlasnici buduće DOO firme nerezidenti. Više detalja o tome koliko je vremena potrebno za otvaranje firme možete videti na linku OVDE.

  Otvaranje (osnivanje) DOO firme: koji su koraci neophodni da bi se otvorila firma?

  Ukoliko se tokom analize Vašeg budućeg biznisa ispostavi da je osnivanje DOO firme IDEALna opcija za Vas, onda je potrebno da znate koji Vas koraci očekuju:

  Korak 1: izrada osnivačkog akta za otvaranje tj. osnivanje DOO

  S obzirom da se prilikom otvaranja, odnosno osnivanja DOO može odlučiti da li će privredno društvo biti jednočlano ili višečlano, odnosno može se doneti odluka prilikom osnivanja DOO da je moguće da privredno društvo ima jednog ili više članova (član = osnivač), neophodno je kreirati osnivački akt budućeg DOO društva. Samim tim postoje 2 oblika osnivačkog akta koja se mogu napraviti prilikom osnivanja DOO: osnivački akt za jednočlano i višečlano društvo:

  1. Osnivački akt za jednočlano društvo zove  se Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću
  2. Osnivački akt za višečlano društvo zove se Ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.

  Korak 2: overa osnivačkog akta kod notara

  Nakon što se utvrdi finalni oblik osnivačkog akta neophodnog za osnivanje odnosno otvaranje DOO firme, potrebno je da isti i overite kod notara pre samog starta osnivanja preduzeća. Od 01.03.2017. godine u gradovima i opštinama za čije su područje izabrani javni beležnici, poslovi overe potpisa, rukopisa i prepisa su u njihovoj isključivoj nadležnosti.

  Korak 3 (opciono): uplata osnivačkog kapitala pre podnošenja registracione prijave otvaranja (osnivanja) doo firme

  U nekim situacijama kompanije žele da pre samog osnivanja DOO firme izvrše uplatu osnivačkog kapitala. Ukoliko je to i Vaš slučaj i želite da odmah (suštinski pre samog podnošenja registracione prijave za otvaranje DOO firme) da uplatite osnivački kapital, potrebno je da u banci otvorite tzv. depozitni, trenutni račun firme u osnivanju, na koji će privremeno leći sredstva uplaćena kao osnovni kapital.

  Ovaj korak nije neophodan i stvar je izbora komapnije, tj njegovoih osnivača.

  Korak 4: Registracija doo firme kod Agencije za privredne registre

  Nakon overe osnivačkog akta kod javnog beležnika, sledeći korak je registracija DOO firme kod Agencije za privredne registre. Ovaj proces možete po navedenim koracima sproversti samostalno ili možete angažovati agenciju za osnivanje doo firme.

  Korak 5: popunjavanje registracione prijave za otvaranje (osnivanje) DOO

  Registracionu prijavu možete preuzeti sa sajta APR-a (samostalno ili može knjigovodstvena agencija kojoj ste poverili otvaranje firme umesto Vas) , popuniti je u elektronskom formatu i nakon toga istu odštampati i priložiti uz potrebnu dokumentaciju.

  Korak 6: predaja prijave i odlučivanje registratora po prijavi

  Sama registraciona prijava za osnivanje odnosno otvaranje DOO firme predaje se nakon kompletnog pribavljanja sve potrebne dokumentacije. Tek nakon toga predajete sve APR-u i čekate na rešenje koje može biti pozitivno ili negativno.

  Korak 6-a: žalba na odluku registatora

  Ukoliko niste zadovoljni odlukom Registratora, možete podneti žalbu koja obavezno sadrži: broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe. Žalba se podnosi adekvatnom ministru, preko  APR-a, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

  Korak 7: dobijanje rešenja o osnivanju DOO

  Kada APR pozitivno odluči po Vašoj prijavi, doneće Rešenje kojim se prijava usvaja, i dostaviće Vam to Rešenje na način koji ste naveli u Registracionoj prijavi.  Samo rešenje o osnivanju DOO firme možete preuzeti ili lično ili možete sačekati da stigne na željenu adresu.

  Korak 8: otvaranje tekućeg računa

  Finalni korak za početak poslovanja. Kako biste započeli biznis, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke. Sam proces zaključenja ugovora sa poslovnom bankom mora učiniti direktor lično, odnosno lice ovlašćeno za zastupanje koje ste naveli u formularima prilikom otvaranja doo firme.

  Korak 9: poreska uprava i lokalna uprava javnih prihoda

  Nakon što ste otvorili tekući račun u odabranoj banci, preostalo je da kompletnu dokumentaciju predate svojoj knjigovodstvenoj agenciji, koja na dalje preuzima postupak prijave Poreskoj upravi. Bitna napomena je da je prva obaveza firme da u roku od 15 dana od datuma registracije (datuma donošenja rešenja o registraciji koje je izdao APR) preda poresku prijavu poreza na dobit Poreskoj upravi elektronskim putem, posredstvom servisa ePorezi (ukoliko ste otvorili doo firmu, za paušalne agencije je drugačiji proces). 

  Vodite računa da ne probijete navedeni rok jer su posledica ovog propusta velike: osim kazne, može biti oduzimanje PIB-a vašoj firmi, što vas sprečava da obavljate delatnost, sve do otklanjanja posledica odnosno vraćanja PIB-a.

  Korak 10: (opciono): izrada pečata

  I pored toga što je Članom 25. stav 3. Zakona o privrednim društvima propisano da Vam pečat nije potreban, opšta praksa je pokazala da je bolje imati pečat , ponajviše zbog raznih neusklađenosti zakona i ponekih službenika koji Vam mogu oduzeti jako puno vremena svojim internim procedurama koje zahtevaju pečat. 

   

  Otvaranje (osnivanje) preduzetničke radnje i/ili paušalne agencije

  Korak 1: Registracija preduzetničke radnje kod Agencije za privredne registre

  Kada se odlučite za započinjanje novog biznisa i osnivanje odnosno otvaranje preduzetničke radnje,  prvi korak je sama registracija preduzetničke radnje kod APR-a. 

  Korak 1a: popunjavanje registracione prijave za osnivanje preduzetničke radnje

  Registracionu prijavu za osnivanje preduzetničke radnje , odnosno za osnivanje paušalne agencije, možete preuzeti sa sajta APR i popuniti je u elektronskom formatu. Tako popunjenu Registracionu prijavu kako za osnivanje preduzetničke radnje ili paušalne agencije možete odštampati i priložiti uz potrebnu dokumentaciju. Bitna napomena je da je neophodno da se prilikom popunjavanja registracione prijave opredelite da li ćete biti preduzetnik koji vodi knjige (lična zarada) ili preduzetnik paušalac.

  Korak 2: predaja prijave i odlučivanje registratora po prijavi

  Prijava se predaje tek nakon što pribavite svu potrebnu dokumentaciju za otvaranje preduzetničke radnje tj paušalne agencije.Sve što treba da uradite je da predate prijavu Agenciji za privredne registre i za razliku od procesa osnivanja DOO firme, ovde vam nije potreban osnivački akt.

  Korak 2-a: žalba na odluku registatora

  U slučaju da niste zadovoljni odlukom Registratora, možete podneti žalbu koja obavezno sadrži: broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe. Žalba se podnosi ministru nadležnom za položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja, preko Agencije za privredne registre, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

  Korak 3: dobijanje rešenja o otvaranju (osnivanju) preduzetnka tj paušalca

  Kada APR pozitivno odluči po Vašoj prijavi, doneće Rešenje kojim se prijava usvaja otvaranje preduzetničke radnje odnosno paušalne agencije, i dostaviće Vam to Rešenje na način koji ste naveli u Registracionoj prijavi. Ukoliko ste naveli da želite da odluke Registratora preuzmete lično, idite u APR i preuzmite Rešenje. 

  Korak 3-a: dobijanje izvoda iz registra privrednih subjekata

  U toku poslovanja, može Vam se desiti da Vam je potreban izvod iz APR o registraciji preduzetnika tj. paušalca. Neki put je to potrebno da biste dokazali da u momentu izdavanja izvoda poslujete kao društvo ograničene odgovornosti.

  Korak 4: otvaranje tekućeg računa

  Nakon navedenih procesa, kao i kod osnivanja DOO, potrebno je otvoriti tekući račun u banci. Proces otvaranja računa je u potpunosi isti kao i kod osnivanja DOO.

  Korak 5: poreska uprava i lokalna uprava javnih prihoda

  Kao i u koraku 4, nakon što ste završili registracionu prijavu i otvaranje tekućeg računa, sledeći korak je da svu dokumentaciju odnesete knjigovodstvenoj agenciji koja će na dalje izvršiti umesto Vas prijavu poreskoj i lokalnoj upravi. 

  Korak 6: (opciono): izrada pečata

  Izrada pečata za preduzetnika tj. paušalca je takođe, kao i u slučaju osnivanja DOO, opcija koju možete, a ne morate iskoristiti.

   

  Koliko košta otvaranje (osnivanje) firme?

  Osnivanje firme je proces koji zahteva poznavanje određenih procesa, pravila i naravno, vreme.

  Ukoliko smatrate da je taj proces za Vas nešto što biste radije prepustili drugome, onda vas pozivamo da klikom na dugme ispod, razvrstan po tipu pravnog lica, uputite zahtev za otvaranje firme:

  Kliknite na željenu opciju registracije firme i započnite proces:

  Otvaranje (osnivanje) firme iz fotelje? Kako to?

  Da i to je moguće.

  Ukoliko želite da otvorite tj osnujete firmu bez suvišnih koraka postoji par kriterijuma koje je potrebno zadovoljiti kako bi proces otvaranje firme bio izvršen u potpunosti od strane IDEAL Računovodstva (bez odlaska kod notara, bez posete APR-u…).

  Za više detalja kako i na koji način registrovati firmu iz fotelje, kontaktirajte nas za više detalja putem forme koja se nalazi ispod.

   Elektronsko otvaranje firme, da li je moguće?

   Jedna od opcija otvaranja firme je i e-otvaranje.

   Naime, od početka 2018. godine, agencija za privredne registre je uvela mogućnost elektronske registracije preduzetnika. Nova mogućnost ubrzava registraciju preduzetnika i donekle smanjuje troškove osnivanja preduzetničke radnje.

   Ova opcija nije obavezna već je stavljena kao opcija izbora svim budućim preduzetnicima

   Kako biste izvršili e-otvaranje firme, potrebno je da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat.

   Takođe je omogućeno plaćanje putem komercijalnih platnih kartica Master ili VISA.

   Elektronsko rešenje o registraciji novog preduzetnika, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom registratora, koje je snabdeveno vremenskim žigom, Agencija šalje na registrovani e-mail podnosioca prijave i registrovanog preduzetnika, ako se radi o različitim licima.

   Da biste se elektronski registrovali kao preduzetnika, potrebno je da  kreirate  korisnički nalog u Sistemu za centralizovano prijavljivanje korisnika Agencije za privredne registre.

   Nakon kreiranja naloga, pristupate portalu na kojem se nalazi elektronska prijava.

   Želite da započnete proces registracije firme? Kliknite ispod i krenimo.

   Korisni linkovi

   Ukoliko imate i dalje nedoumice oko otvaranja firme,u nastavku možete pročitati i dodatne informacije:

   1. Više detalja o agenciji za otvaranje firme
   2. Agencija za privredne registre
   3. Koliko vremenski traje otvaranje firme
   4. Narodna banka Srbije

    

   +381691638054