Računovodstvene usluge za sve tipove kompanija | IDEAL računovodstvo

Usluge računovodstva

Računovodstvene usluge: računovodstvena agencija IDEAL

Ideal Računovodstvo kao moderna  računovodstvena  odnosno knjigovodstvena agencija ima za cilj da svakog dana unapredi nivo digitalizacije sopstvenih usluga.

Strateška odluka IDEAL Računovodstva da investira u procese digitalizacije, kreirajući sistem koji omogućava kompanijama korisnicima Ideal usluge efikasnu komunikaciju i rešavanje zahteva u kratkom vremenskom roku je nešto što je primarni cilj od samog nastanka.

Digitalizacijom do brze i efikasne računovodstvene usluge

U operativnom radu koristimo napredne softverske alate, a naš najveći “alat” je posvećenost ka brzom rešavanju klijentskih zahteva.

Mogućnost da nivo usluge prilagodimo kako malim, tako  i srednjim i velikim klijentima kao i raznolikost usluge omogućavaju nam da svakom klijentu pristupimo personalizovano, odnosno da način isporuke IDEAL usluga prilagodimo željama partnera.

Pored navedenog, sam proces digitalizacije nam omogućava i to da cenu knjigovodstvenih usluga možemo takođe prilagoditi veličini svakog biznisa ponaosob.

Računovodstveni servis Ideal Računovodstvo obavlja sledeće računovodstvene usluge:

 1. vođenje glavne knjige,
 2. analitičku evidenciju salda, konta, listinge otvorenih stavki,
 3. obračun poreza na dodatu vrednost,
 4. vođenje poreskih evidencija,
 5. popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava,
 6. izradu završnog računa,
 7. izradu međugodišnjih bilansa,
 8. vođenje blagajne,
 9. obračun plata, socijalnih doprinosa,ugovora o delu i autorskih honorara,
 10. knjiženje maloprodaje,
 11. vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
 12. izradu statistike finansijskih računa,
 13. vođenje platnog prometa,
 14. obračun kamata,
 15. pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica,
 16. izradu predloga racionalizacije ostalih postupaka povezanih sa računovodstvom,

Takođe, pored navedenih usluga koje obuhvata standardna računovodstvena praksa, korisnicima IDEAL računovodstvenih usluga možemo obezbediti i dodatne tipove usluga kao što su:

 1. kuriske usluge
 2. pomoć prilikom odabira softverskog rešenja
 3. pravno savetovanje
 4. posredovanje u komunikaciji  sa bankarskim sistemima
 5. priprema biznis plana 
 6. posredovanje prilikom komunikacije sa javnim sektorom
Iako ove usluge ne spadaju u standardne pakete i cene računovodstvenih usluga, i njih možemo prilagoditi potrebama samog biznisa.

ŽELITE DA SAZNATE KOLIKO BI KOŠTALO RAČUNOVODSTVO U VAŠOJ FIRMI?

Ukoliko imate pred sobom sve neophodne parametre za kreiranje procene cene koštanja računovodstvene usluge, možete nas kontaktirati klikom na dugme ispod i u roku od 11h možete očekivati odgovor s naše strane. 

Call Now Button0642400694
BESPLATNA PROCENA