Fraud Blocker Kako do besplatnog zaposlenog do 9 meseci kroz program Moja prva plata 2023? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Kako do besplatnog zaposlenog do 9 meseci kroz program Moja prva plata 2023?

Evo načina kako do besplatnog zaposlenog u 9 meseci. 🙌

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je konkurs 10.10.2023. godine za program MOJA PRVA PLATA.

Učesnik programa može biti:
-Lice sa najmanje srednjim obrazovanjem bez prethodnog radnog iskustva, izuzetno, u program se mogu uključiti i lica koja imaju radno iskustvo kraće od 6 meseci.
– Lice koje se nalazi na evidenciji NSZ

Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa!

Iznos koji isplaćuje NSZ:

🔹 28.000. din za lica sa srednjim obrazovanjem
🔹 34.000. din za lica sa visokim obrazovanjem

Poslodavac može angažovanim licima isplatiti dodatna sredstva koja ne mogu biti veća od iznosa koji isplaćuje NSZ, na čiji iznos se plaća 20% porez na druge prihode.

Prijava poslodavca vrši se elektronskim putem preko veb portala (link u komentaru) u periodu od 10.10.2023. – 31.10.2023.

Prijava kandidata vrši se takodje elektronski, putem istog portala u periodu od 06.11.2023. – 24.11.2023.

Početak osposobljavanja nezaposlenog lica mora biti u periodu od 01.01.2024. do 15.01.2024. godine.

Javni poziv možete videti na linku ispod:

 

+381691638054