Cena računovodstvenih usluga: šta na nju utiče?

By Ideal

Cena računovodstvenih usluga: koji faktori utiču na cenu računovodstvenih usluga? Svaki direktor, bez obzira na to da li vodi malo, srednje ili veliko preduzeće, ima gomilu obaveza i briga: sastanci sa klijentima i poslovnim partnerima,…