Fraud Blocker Preduzetnik ili doo: da li je boje otvoriti preduzetničku agenciju ili DOO firmu? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Preduzetnik ili doo: da li je boje otvoriti preduzetničku agenciju ili DOO firmu?

preduzetnik ili doo

Preduzetnik ili doo: da li je boje otvoriti preduzetničku agenciju ili DOO firmu?

Biti preduzetnik ili do, pitanje je sad.

Kada ste doneli odluku da pokrenete privatni posao i otvorite sopstvenu firmu, birokratija vam nameće nekoliko opcija za odabir pravnog lica po kojem ćete poslovati. Mnogi od vas u startu ne mogu predvideti na koji način će poslovati u budućnosti ni koji je to biznis model po kom će se kretati u narednim danima, ali postoji nekoliko najvažnijih odrednica kako biste bili sigurni da li se registrovati kao preduzetnik ili DOO odnosno koji tip firme osnovati.

preduzetnik ili doo

Sličnosti i razlike DOO i preduzetnika

Bez obzira na to što vam, kao početniku, čitav proces otvaranja firme deluje previše komplikovano, znajte da ne mora da bude. Pre svega je najbolje konsultovati dobru knjigovodstvenu agenciju ili konsultantsku kuću koja se bavi poslovnim savetovanjem koja će vam dati smernice na osnovu vašeg biznis plana. Ali, da se vratimo odabiru i razjasnimo, za početak, kako se otvara preduzetnička agencija, u narodu poznatija kao „preduzetnička radnja“.(iako ovaj termin pravno ne postoji)

Ono što je potrebno znati je da, obično, postoje dva načina za otvaranje firme koja posluje zarad sticanja dobiti – u formi preduzetnika ili u formi privrednog društva.

Kada je reč o formi privrednog društva, po pravilu se radi o društvu sa ograničenom odgovornošću, kao najzastupljenijem obliku privrednog društva. Neke od osnovnih razlika između preduzetničke agencije i DOO ogledaju se u odgovornosti za obaveze, oporezivanju i vođenju poslovnih knjiga, porezu na profit, vlasništvo, kazne za prekršaje, i slično. Idemo redom.

Otvaranje bilo koje firme se obavlja kod APR-a (Agencije za privredne registre), a za preduzetnika može biti nešto jednostavniji nego za DOO. 

Za osnivanje preduzetničke radnje je potrebno:

•    Registraciona prijava
•    Kopija lične karte
•    Primerak uplatnice
•    Taksa za osnivanje, koja iznosi 1.500,00 dinara

Za osnivanje privrednog društva (DOO) je potrebno:

•    Registraciona prijava
•    OP obrazac
•    Kopija lične karte
•    Primerak uplatnice
•    Overeni akt o osnivanju
•    Potvrda o uplati novčanog kapitala (minimum 100,00 RSD)
•    Troškovi osnivanja privrednog društva su oko 10.000 RSD sa taksama i overama nadležnih organa.

Već pri samom osnivanju možete zaključiti da su ključne razlike u obavezama i odgovornostima. Preduzetnik, koji je fizičko lice i koji obavlja delatnost radi sticanja dobiti svojom imovinom odgovara za obaveze nastale iz poslovanja radnje. DOO, kao privredno društvo, a pravno lice, ima sopstvenu imovinu kojom odgovara za svoje obaveze. Odgovornost je veća kod preduzetnika jer on neograničeno odgovara celokupnom svojom imovinom. Ako se potencijalno desi da dođe do neizmirenih poreskih obaveza, odgovornost se prenosi i na članove vašeg domaćinstva.

Istovremeno, osnivači DOO ne odgovaraju svojom ličnom imovinom već imovinom samog privrednog društva iliti firme. 

Oporezivanje i PDV: razlika između preduzetnika i doo

Dok država ne uvede izmene Zakona najavljene za januar 2020. godine, za sada kao preduzetnik još uvek možete da birate način oporezivanja – paušalno ili samooporezivanje.

Za paušalni model oporezivanja preduzetničke agencije se odlučujete tako što Poreskoj upravi (na opštini na kojoj je sedište firme) podnosite zahtev za paušalnim oporezivanjem najkasnije 15 dana od osnivanja a ovaj zahtev ste u obavezi da podnosite svake godine. Poreska uprava donosi odluku o iznosu poreza i doprinosa koje ćete plaćati tokom jedne godine poslovanja. Ovaj iznos umnogome zavisi od toga na kojoj opštini ste se registrovali, jer je već sada opšte poznato da su osnovice znatno niže u nerazvijenim opštinama nego kada se odlučite za otvaranje firme u Beogradu. Ograničenje kod ovakvog načina poslovanja je da vaši prihodi ne pređu 6 miliona dinara godišnje, jer u slučaju da pređu – sistem oporezivanja se menja i u obavezi ste da vodite knjige.

Za samooporezivanje se odlučujete ukoliko imate neizvesne visine prihoda i porez i doprinose na prihode placate na mesečnom nivou. Iznos poreza koji plaćate u toku meseca, na ovaj način samooporezivanja, prati nivo ostvarenog rezultata, za razliku od paušala gde plaćate fiksni iznos bez obzira na to kako poslujete i koliki su vam prihodi. Otežavajuća okolnost je ta što se doprinosi obračunavaju na ostvareni rezultat, pa ukoliko se desi da on bude visok platićete i visoke doprinose. 

Kada ste se registrovali kao DOO, fiksni porez na kompletnu dobit iznosi 15%, a placate dodatnih 15% na prihode od kapitala ukoliko želite ostvarenu dobit da podignete sa računa. Koliki ćete iznos doprinosa plaćati zavisi da li zasnivate radni odnos ili ne. Ako ste već zaposleni u drugoj firmi, a želite da pokrenete privatni biznis bez namere da se tamo i zaposlite, onda ovaj model može biti povoljan za vas. Na taj način ćete minimalizovati troškove doprinosa, placate samo jedan, umesto sva tri.

Što se ulaska u PDV tiče – u sistem se prijavljuju SVI oni privredni subjekti koji su u prethodnih godinu dana ostvarili promet koji je viši od 8 miliona dinara. Preduzetnik paušalac ne može biti istovremeno paušalno oporezovan i u sistemu PDV-a.

Paušalno oporezivanje, šta to tačno znači?

 

Na paušalno oporezivanje pravo imaju samo preduzetnici koji u toku jedne kalendarske godine ostvare prihod do 6 miliona dinara. Ukoliko prekorače i dostignu limit od 8 miliona, gube status paušalca i obavezni su da podnesu poresku prijavu za ulazak u PDV. Ako firma proceni da će imati korist od uključivanja u system PDV-a, to može učiniti samoinicijativno, bez da joj je ukupan godišnji promet 8 miliona dinara.

Pri odabiru, važno je uzeti u obzir još nekoliko faktora – struktura klijenata, odnosno, da li su domaći ili strani klijenti u pitanju. Važno je i da li su vaši klijenti u sistemu PDV-a, jer ukoliko nisu – usluge i dobra će za njih biti skuplje upravo za iznos PDV-a.

Takođe, ako u startu znate da će vaš biznis imati veći broj ulaznih faktura koje su u sistemu PDV-a, definicija pravnog oblika dolazi sama po sebi. Još jednom vas savetujemo da odmah konsultujete pouzdanu knjigovodstvenu agenciju, koja vam ove “muke” može znatno olakšati i doneti odluku umesto vas.

A sve zarad vašeg uspešnog poslovanja u skladu sa Zakonom i korišćenju svih raspoloživih opcija.

Zaključak

Bilo da vam je biznis ideja i dalje “samo u glavi” ili ste već počeli da razmatrate opcije pokretanja sopstvenog biznisa, zaključak koji bismo izveli iz teksta je: proverite dobro koji tip poslovanja može pratiti vaš biznis model. Neretko se u praksi može desiti da biznis model koji firma osmisli, nije lako ispratiti postojećim pravnim formama.

Želite da otvorite DOO ili osnujete preduzetnika? Popunite formu i krenimo u proces

    +381691638054