Fraud Blocker Novitet prilikom osnivanje firme - od 18. maja osnivanje firme u Srbiji moguće samo putem interneta - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Novitet prilikom osnivanje firme – od 18. maja osnivanje firme u Srbiji moguće samo putem interneta

Jedna od većih promena u ovoj godini doneta je od strane ministarstva privrede koje obavestilo građane da će se prijava za osnivanje firme (tj. osnivanje privrednog društva), koja se upućuje Agenciji za privredne registre (APR), od 18. maja podnositi isključivo u elektronskom obliku.

U skladu sa izmenama Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre iz 2021. godine, koje je iniciralo Ministarstvo privrede, APR je u obavezi da prijave za osnivanje privrednog društva prihvata isključivo u elektronskoj formi, što je u skladu i sa konceptom e- Uprave i digitalizacije poslovanja celokupne privrede.

Ovo praktično znači da više neće postojati mogućnost da se Agenciji za privredne registre prijava za osnivanje privrednog društva podnese u papirnoj formi.

„Na ovaj način stvaraju se uslovi za smanjenje troškova i vremena za osnivanje društva, unapređuje i proširuje nivo usluga za građane, smanjuje vreme obrade zahteva od strane Agencije za privredne registre što doprinosi većoj efikasnosti“, navode u Ministarstvu privrede.

+381691638054