Fraud Blocker Za koje namene i koliko smete isplatili, a da ne platite porez u 2023? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Za koje namene i koliko smete isplatili, a da ne platite porez u 2023?

Kada pričamo o neoporezivim davanjima iz firme (odnosno isplatama sa računa vašeg preduzeća), u nastavku možete videti koji su to iznosi u 2023 koje smete i možete isplatiti, a da ne platite dodatni porez:

 

 

Usklađeni neoporezivi iznos

u članu 9. stav 1:

 

pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9)

87.799

stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12)

38.458

naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13)

12.544

naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29)

6.735

novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30)

16.666

naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31)

128.198

u članu 18. stav 1:

 

naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1)

5.017

dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2)

3.012

naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5)

8.782

solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7)

50.173

poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8)

12.544

jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9)

25.085

pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a)

87.799

u članu 21a stav 2:

 

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond

7.529

u članu 83. stav 4:

 

pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1)

128.198

u članu 85. stav 1:

 

nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11)

16.666

+381691638054