Fraud Blocker Da li mi treba izveštaj o transfernim cenama? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Da li mi treba izveštaj o transfernim cenama?

izveštaj o transfernim cenama da li mi je potreban

Transferne cene su koncept u poreskom i poslovnom okruženju koji se odnosi na cenovne transakcije između povezanih lica. Povezana lica su entiteti koji su na neki način međusobno povezani, poput matične kompanije i njene podružnice ili dve podružnice u istom vlasničkom lancu.

Zašto su transferne cene važne?

Transferne cene su važne jer mogu uticati na raspodelu profita između povezanih lica i način na koji se oporezivanje vrši. Cilj je da se obezbedi da trgovina između povezanih lica bude fer i da se cene koje se koriste za te transakcije mogu uporediti sa cenama koje bi se koristile u transakcijama između nezavisnih lica. Na taj način se sprečava da se profiti prenose između povezanih lica kako bi se izbeglo plaćanje poreza ili prekomerni transferi profita na račun pojedinih članova grupe.

Da bi se transferne cene primenjivale na pravi način, mnoge zemlje imaju zakonske propise i smernice koje definišu metodologije koje se koriste za određivanje transfernih cena. Ove metodologije uključuju primenu tržišno orijentisane metode, internu metodu amortizovane stope prinosa i transakciju neto profitne stope.

Važno je napomenuti da se transferne cene, njihovo određivanje i praćenje smatraju složenim i specifičnim procesom.

Preporučuje se konsultacija sa stručnjacima i kvalifikovanim revizorima kako biste bili sigurni da se pridržavate zakona i da pravilno primenjujete transferne cene u vašem poslovanju.

Kako da znam da li mi je neophodan izveštaj o transfernim cenama?

Ako vaša kompanija ima povezane strane u smislu vlasništva, zajedničkih ulaganja, uprave, finansiranja i drugih sličnih aranžmana, trebate uzeti u obzir primenu načela transfernih cena.

Ukoliko sprovodite transakcije između tih povezanih strana, tada je utvrđivanje pravične i tačne naknade za dane usluge ili transakcije neophodno. U suprotnom, ako se naknada postavi previsoko, povezana društva mogu biti oporezovana prekomerno, što može uzrokovati poteškoće u poslovanju ili smanjenje vaše profitabilnosti. S druge strane, preniska naknada može dovesti do toga da se ne prijavite za porez “zakidanje” države porezom.

Stoga ukoliko vaša kompanija ima povezane strane, preporučuje se da preduzmete mere utvrđenja transfernih cena kako biste bili u skladu sa poreskim zakonom i izbegli eventualne probleme sa poreskim organima. Ovaj proces je složen i obično zahteva odgovarajuću ekspertizu. Takođe, pravila o transfernim cenama se mogu razlikovati u zavisnosti od zemlje u kojoj poslujete, pa je preporučljivo da se obratite stručnjacima za savetovanje u ovom području.

Koje su kazne ukoliko ne uradim izveštaj o transfernim cenama, a trebalo je?

U Srbiji, poreski obveznici koji ne sprovedu transferne cene u skladu sa zakonskim propisima mogu biti suočeni sa nekoliko kazni. Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kazne za nepoštovanje transfernih cena mogu iznositi do 5% od vrednosti sporne transakcije ili do 1% od ukupnog godišnjeg prihoda poreskog obveznika – zavisno od toga koji iznos je veći1. Dodatno, propisane su i kazne za nedostavljanje, nedovoljno ili nepravilno vođenje dokumenata o transfernim cenama, koje se kreću od 100.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 dinara za preduzetnika, do maksimalno 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno 500.000 dinara za preduzetnika2.

Važno je takođe istaći da mogu postojati različiti zakoni i kazne za nepoštovanje transfernih cena u različitim zemljama. Preporučuje se konsultovati stručnjake koji se bave transfernim cenama kako bi se adekvatno razumele obaveze i rizici u toj oblasti u skladu sa lokalnim zakonodavstvima.

Izvor:

  1. “Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.” Službeni glasnik RS, br. 80/2002, 84/2002 – ispr., 23/2003 – ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – dr. zakon, 62/2006 – dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 105/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 91/2019 i 86/2021.
  2. “Zakon o poreklu imovine i posebnom porezu.” Službeni glasnik RS, br. 109/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 94/2016, 113/2017 – autentično tumačenje i 31/2019 – ispr.

Šta da radite ukoliko niste sigurni da li vam je neophodan izveštaj o transfernim cenama?

Ako imate dodatna pitanja o transfernim cenama, svakako se obratite poreskim ili finansijskim stručnjacima za detaljnije informacije.
    +381691638054