Fraud Blocker Odložena obaveza elektronskog arhiviranja za 1. januar 2024. godine - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Odložena obaveza elektronskog arhiviranja za 1. januar 2024. godine

arhiviranje

 

 

Uredbom o izmeni Uredbe o elektronskom arhiviranju, promenjen je datum početka primena elektronskog arhiviranja.

Kako je prvobitnom uredbom bilo predviđeno, sa obavezom elektronskog arhiviranje trebalo je početi 01. septembra 2022. godine.

To dakle znači, da se sve odredbe koje su Uredbom o elektronskom arhiviranjuneće primenjivati od 1. septembra 2022. već od 1. januara 2024. god.

Odrebe koje su gore pominju su sledeće:

  • Korišćenje softverskog rešenja za elektronsko arhiviranje;
  • Odobravanje liste kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja;
  • Elektronsko arhiviranje stvaraoca i imaoca pre predaje nadležnom arhivu;
  • Obavljanje stručnog nadzora u eArhivu;
  • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se uništava;
  • Izdvajanje elektronskog dokumentarnog materijala koji se trajno čuva i
  • Mere zaštite softverskog rešenja u kojem se vrši elektronsko arhiviranje

Ova Uredba je predstavlja podzakonski akt donet u vezi sa Zakonom o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti.

+381691638054