Fraud Blocker Da li ste obavili redovan godišnji popis? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Da li ste obavili redovan godišnji popis?

proverite stanje knjigovodstva

Kraj godine za svakog preduzetnik donosi veliki broj poslovnih i finansijksih obaveza, a jedna od možda najneomiljenijih je redovni godišnji popis imovine i obaveza.

Na samom početku važno je da znate da kada se bavite preduzetništvom obaveza vršenja popisa je propisana članom 16. Zakona o računovodstvu. Sva pravna lica i preduzetnici koji vode knjige dužni su da popišu imovinu i obaveze na kraju poslovne godine i da usklade stanje u knjigama sa stvarnim stanjem dobijenim popisom, kao pripremu za izradu završnog računa.

Način i rokovi vršenja popisa propisani su Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem, a sve to je potrebno uraditi najkasnije do 31.12. tekuće godine. Budući da je kraj godine blizu, vreme je da počnete sa popisom, ako niste u kategoriji onih retkih koji su tu obavezu već završili.

Kako se radi popis i odakle počinjemo

Postoji određena procedura i priprema vršenja popisa, a prvi koraci su da se mora:

 • Doneti Odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis
 • Uraditi Uputstvo o vršenju popisa
 • Uraditi Plan rada komisije za popis
 • Napraviti Obaveštenje za zaposlene da se vrši popis
 • Obezbediti sva potrebna dokumentacija

Popis ne mora biti stresan ukoliko se postupa po ovim koracima.

Formiranje komisije se vrši prema Pravilniku i  podrazumeva da članovi komisije za popis ne mogu biti lica koja rukuju imovinom, odnosno da duže imovinu koja je predmet popisa i/ili mogu da budu stručna lica – veštaci za procenu kvaliteta i vrednosti pojedinih oblika imovine i obaveza.

Pre samog popisa treba ispoštovati radnje koje prethodne i nazivaju se pripremne radnje, a to znači da se mora:

 • uskladiti promet i stanje glavne knjige sa dnevnikom;
 • uskladiti promet i stanje pomoćnih knjiga sa glavnom knjigom;
 • usaglasiti obaveze sa potražnjom 
 • usaglasiti stanje na tekućim računima sa bankama 

Kada nakon pripreme dođemo do koraka da se radi popis, on prema Pravilniku obuhvata:

 • utvrđivanje stvarnih količina imovine, njen opis i unos stanja u popisne liste
 • upisivanje u popisne liste romena nastalih u periodu vršenja popisa pre i posle 31. decembra i svođenje na 31. decembar te godine
 • unos knjigovodstvenog stanja u popisne liste;
 • utvrđivanje razlika između stvarnog i knjigovodstvenog stanja;
 • unos cena i vrednosti imovine koja je predmet popisa i njen obračun;
 • sastavljanje izveštaja o popisu

Prema Pravilniku, izveštaj treba da sadrži sledeće stavke:

 • stvarno i knjigovodstveno stanje imovine i obaveza; 
 • razlike između stvarnog stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja; 
 • uzroke neslaganja između stanja utvrđenog popisom i knjigovodstvenog stanja; 
 • predloge za likvidaciju utvrđenih razlika (prebijanje manjkova i viškova nastalih po osnovu zamena, način naknađivanja manjkova i prihodovanja viškova, otpisivanja zastarelih potraživanja, prihodovanja zastarelih obaveza i dr.);
 •  način knjiženja; 
 • primedbe i objašnjenja lica koji rukuju, odnosno koja su zadužena materijalnim i novčanim vrednostima o utvrđenim razlikama, kao i druge primedbe i predloge komisije za popis, odnosno lica iz člana 6. ovog pravilnika u vezi sa popisom.

Za neizvršenje popisa postoje i sankscije – Ukoliko vi kao poreski obveznik ne popišete imovinu i obaveze u skladu sa navedenom odredbom člana 16. Zakona, članom 46. stav 1. tačka 10) Zakona o računovodstvu, propisana je kazna za privredni prestup i to:  za pravno lice od 100.000 do 3.000.000 dinara, a za odgovorno lice u pravnom licu kazna od 20.000 do 150.000 dinara. Novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 kažnjava se preduzetnik ako ne izvrši godišnji popis imovine i obaveza (član 47. Zakona o računovodstvu). Za sve nedoumice i pomoć nam se možete obratiti putem ovog linka.

+381691638054