Popunjavanjem forme kompanija posetilac sajta upućuje zahtev IDEAL Računovodstvu za izradu inicijalne, neobavezujuće ponude za pružanje računovodstvenih usluga.

Ukoliko podaci dostavljeni putem forme nisu dovoljni za pružanje inicijalne ponude, predstavnici kompanije IDEAL Računovodstvo Vas mogu kontaktirati oko razjašnjenja detalja

 


Da li ste PDV obveznik?

DANE