Fraud Blocker Rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana je 16. maj 2022 - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Rok za podnošenje prijave za godišnji porez na dohodak građana je 16. maj 2022

licni porez na dohodak gradjana 2022

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu, podnosi se najkasnije do 16. maja 2022. godine.

Zakonski rok za predaju prijave je 15. maj, koji ove godine pada u nedelju, zbog čega je krajnji rok za predaju prijave pomeren za dan kasnije.

Ko su obveznici ličnog poreza na dohodak građana?

Obveznici ličnog poreza na dohodak građana su sva fizička lica čiji ukupan neto dohodak u 2021. godini premašuje trostruki iznos prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Srbiji.

Prema objavljenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja zarada u Republici Srbiji u 2021. godini iznosila je 1.089.408 dinara, što znači da su fizička lica koja su ostvarila dohodak u 2021. godini veći od 3.268.224 dinara obavezna da podnesu pomenutu poresku prijavu.

Šta se smatra prihodom koji ulazi u lični dohodak građana?

Na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana, ličnim dohotkom se smatra:

*Godišnji zbir zarada, oporezivi prihod od samostalne delatnosti i autorskih i srodnih prava, kao i prava industrijske svojine.

*Oporezivi prihod od nepokretnosti, davanja u zakup pokretnih stvari, oporezivi prihod sportista i sportskih stručnjaka, kao i od pružanja ugostiteljskih usluga.

Šta sve ulazi u kalkulaciju za godišnji porez na dohodak građana?

 

U kalkulaciju godišnjeg poreza na dohodak građana ulaze i lični odbici.

  1. Za poreskog obveznika – 40% prosečne godišnje zarade (435.763 dinara),
  2. Za izdržavanog člana porodice – 15% prosečne godišnje zarade (163.411 dinara).

Dodatno umanjenje se odnosi samo na tri vrste prihoda tj. prihod od samostalne delatnosti, odnosno prihod preduzetnika koji uključuje i knjigaše i paušalce.

Pored toga, na dohodak građana utiče i oporezivi prihodi od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine.

Koje su stope plaćanja poreza na lični dohodak građana?

Godišnji porez na dohodak građana plaća se na oporezivi dohodak po stopama:

  • od 10 odsto na iznos do šestostruke prosečne godišnje zarade, odnosno 6.536.448 dinara;

  • od 15 procenata na razliku između iznosa koji je veći od 6.536.448 dinara i datog iznosa.

Tabelarni prikaz, koji će vam pomoći da približno utvrdite iznos godišnjeg poreza, bez primene ličnih odbitaka:

 

licni porez na dohodak gradjana 2022
+381691638054