Fraud Blocker Knjigovodstvene usluge za it firme : kako odabrati pravu agenciju za vaš IT biznis? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Knjigovodstvene usluge za it firme : kako odabrati pravu agenciju za vaš IT biznis?

knjigovodstvena agencija za IT firme

Neretko se – a pogovotu onima koji prvi put biraju knjigovodstvenu agenciju – nameće pitanje na koji način odabrati pravu agenciju za vaš IT biznis?

Šta pitati potencijalnog knjigovođu?

Na koje metrike obratiti pažnju?

Kako komunicirati sa knjigovođom?

Sve su to neka od prirodnih pitanja koja se nameću preduzetnicima u IT sektoru prilikom sklapanja saradnje sa agencijom za knjigovodstvo, specijalizovanom za IT sektor.

Knjigovodstvo za IT firme vs knjigovodstvo za ostale firme

Na prvi pogled mnogi bi pomislili da ne postoje razlike između knjigovodstva za IT firme i knjigovodstva za ostale biznise.

Faktura je faktura, knjižno je knjižno, a konta su nepromenjiva kategorija za sve.

No, “đavo se krije u detaljima”. Sam IT sektor pre samo 10-ak godina je imao potpuno drugačiji oblik u kom se pod IT sektorom prevashodno smatralo sklapanje “mašina” tj. hardverski deo.

Danas, IT sektor prožima potpuno drugu dimenziju i sveprisutnost ovog sektora i mnogobrojnost zakona koji različito utiču na određene segmente IT poslovanja je učinilo isti potpuno različitim za knjigovodstvenu obradu.

Da li je knjigovodstvo za programere isto što i knjigovodstvo za IT firme?

Kratki odgovor je: ne.

Naime, u IT sektoru postoji veliki broj grana, navešćemo samo neke od njih:

  1. Softverski inženjering (software development)
  2. Održavanje mreža (system administracija)
  3. Prodaja hardvera
  4. Održavanje servera
  5. Pružanje hosting usluga
  6. …..

IT grana je danas zaista mnogo, a svaka od njih nosi I dodatne podkategorije. Na primer, kada je reč o softverskom inženjerstvu tj. software development-u, možemo navesti samo u tom delu više kategorija kao što su:

  1. Razvoj sotvera po narudžbini klijenta
  2. Web development
  3. App development
  4. Geme development

I naravno u ovim kategorijama možemo razdvojiti tenologije, framework-ove itd…a suština je ta da je potrebno da razdvojimo tip usluge i namenu iste kako bismo adekvatno vodili knjige.

Bitno je razlikovati to da li određena IT usluga predstavalja čistu uslugu ili čini deo razvoja određenog proizvoda (stand alone ili SaaS softvera).

Ili se s druge strane radi o na primer zakupu servera koji sa sobom nosi svoje karakteristike kao što su:

Server predstavlja zapravo računar koji je priključen na mrežu i koji omogućava određene funkcionalnosti ostalim računarima koji su priključeni na mrežu.

U zavisnosti od vrste usluge, postoje različiti tipovi servera (web hosting, data base serveri itd).

Zašto je bitno da prepoznamo da li knjigovodstvena agencija poznaje naš IT biznis, suštinski?

Uzećemo primer hosting provajdera iz gornjeg primera.

Mnogi koji su pročitali gornji opis hosting provajdera pomislili su: “Pa dobro, to smo i sami znali”.

I to je sasvim razumna, prirodna reakcija.

Ali, onda dolazite do trenutka da vi kao IT firma koja je recimo u sistemu PDV-a I koja se na primer bavi razvojem web aplikacija, imate potrebu da zakupite servere kod hosting provajdera koji je u inostranstvu i pitanja se sama javljaju.

Da li je potrebno da platim PDV?

Koje sve dodatne poreze mogu da očekujem?

Da li je cena koju ću plaćati finalna?

Da li je potrebno da platim autorsku naknadu?

I tu onda nastupa na scenu agencija koja ima iskustva u određenom segment IT industrije i ista vam onda može detaljno razjasniti kako i na koji način se plaćaju navedeni nameti  i poreska opterećenja.

Na primer, u konkretnom slučaju, naknada koja se plaća po ovim osnovima ne predstavlja autorsku naknadu i nije predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Dok recimo naknada koju rezidentno pravno lice plaća nerezidentnom pravnom licu za smeštanje podataka na serverima nerezidentnog pravnog lica u inostranstvu, pri čemu se ti podaci (potom) preusmeravaju na naznačene (elektronske) adrese, predstavlja autorsku naknadu koja se oporezuje porezom po odbitku .

I ovo je samo jedan od primera zašto je bitno da agencija za knjigovodstvo koju razmatrate poznaje do detalja vaš biznis.

Komunikacija

Jedan od bitnih kriterijuma za odabir – pored primarnog da agencija razume vaš biznis – je i sama komunikacija.

Na primer, ukoliko ste navikli na “živite na Slack kanalu”, a agencija koju razmatrate nije ni čula za Slack, onda već u startu imate kultorološke razlike koje – pod pretpostavkom da je isti kvalitet usluge u pitanju – ono što čini razliku u kvalitetu saradnje na relaciji knjigovodstvena agencija i IT firma.

Razmena dokumentacije

Jedan od možda na prvi pogled manje bitnih stavki, ali operativno gledano izuzetno važan aspekt vaše buduće saradnje sa knjigovodstvom jer poslednje što želite je da, dok ste duboko u razmišljanju u npr. arhitekturi rešenja, vi morate da pakujete dokumenta i šaljete knjigovodstvu.

Zato, proverite da li agencija koju razmatrate ima mogućnosti da vam ponudi savremena, moderna (cloud, što da ne) rešenja za razmenu podataka koja će vam štedeti vreme.

Zaključak kao lista

Ovog puta bismo zaključili tekst sa kratkom listom Top 5 kriterijuma koje možete uzeti u obzir prilikom razmatranja agencije za knjigovodstvo kojoj biste prepustili vođenje vašeg IT biznisa:

1. Poznavanje samog biznisa u kom ste vi kao IT firme

2. Poznavanje poreskih propisa i tretmana koji prate vaš IT biznis

3. Način komunikacije

4Način razmene podataka

5.Fer cena 😉

Srećno!

Želite da proverite da li smo mi agencija za vas?

+381691638054