Fraud Blocker Kako ćemo isplaćivati zaostale doprinose u 2021? - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Kako ćemo isplaćivati zaostale doprinose u 2021?

plaćanje doprinosa ideal racunovodstvo doo 2021

Prva rata dospeva 10. februara 2021. godine, a svaka naredna rata dospeva istog datuma u narednim mesecima.

Privrednim subjektima koji su se u skladu sa Uredbom i Zaključkom Vlade RS opredelili za odlaganje dospelosti za plaćanje poreza i doprinosa odložiće se plaćanje tih poreskih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate za vreme trajanja odlaganja plaćanja. Ovo odlaganje evidentiraće se u poreskom računovodstvu automatski.

Uredbom je bliže je uređen postupak i način odlaganja plaćanja, između ostalog, akontacija poreza na dobit pravnim licima čija je dospelost za plaćanje odložena u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima.

Privredni subjekt kojem je odloženo plaćanje poreske obaveze može i pre isteka perioda u kojem ona dospeva, da u celosti isplati dugovani porez  i doprinose koji su predmet odlaganja plaćanja.

Privredni subjekt koji, u periodu odlaganja plaćanja ne izmiri ratu u propisanim rokovima, gubi pravo na odlaganje plaćanja obaveza po osnovu poreza i doprinosa koje su predmet odlaganja u skladu sa  ovom uredbom bez posebnog sprovođenja  poreskog postupka i isto se evidentira u poreskom računovodstvu i dospeva danom gubitka prava na odlaganje plaćanja.

Doprinosi čije je odlaganje plaćanja odloženo u skladu sa ovom uredbom, smatraju se plaćenim za svrhu ostvarivanja prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, ostvarivanja  prava za slučaj nezaposlenosti i ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom, kao i ostavrivanja prava u druge svrhe.

Ukoliko imate nejasnoća, pišite nam na [email protected]

+381691638054