Tag: plaćanje članarine privednoj komori

Visina, način i rokovi plaćanja članarine Privrednoj komori Srbije u 2021. godini

By Ideal

Članovi Komore – pravna lica plaćaju članarinu koja se obračunava prema veličini pravnog lica razvrstanog na dan sačinjavanja redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu i poslovnom prihodu ostvarenom u 2019. godini, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, na sledeći način: mikro pravna lica – u mesečnom iznosu od 600,00 RSD +…

Call Now Button+381648725291