Fraud Blocker Usluga medijacije - Knjigovodstvena agencija | Knjigovodstvene usluge Beograd | Agencija za knjigovodstvo Beograd

Usluga medijacije

Šta je medijacija?

Sam proces medijacije predstavlja postupak mirnog, vansudskog rešavanja spora, u kojem strane dobrovoljno nastoje da sporni odnos reše mirnim putem, a uz stručnu pomoć licenciranog medijatora koji pomaže da obe strane postignu sporazum u cilju rešavanja situacije.

Ko je medijator i šta možete od njega očekivati?

Medijator predstavlja lice sa adekvatnom licencom za vođenje procesa medijacije, izdatom od strane Ministarstva pravde i državne uprave. Sam licencirani medijator je upisan u imenik medijatora odnosno posrednika koje na neutralan, nezavisan i nepristrasan način posreduje između strana u sporu kako bi im pomogao da reše sporni odnos mirnim putem.

Što se samih očekivanja od medijatora tj. posrednika u procesu tiče, bitno je znati da sam medijator ne može da nameće stranama rešenje,  kao ni da daje obećanja i pravne savete, niti da garantuje ishod spora.

Koje su prednosti medijacije?

Jedna od glavnih prednosti procesa medijacije (pored toga što se problem može rešiti van sudskim putem) je to što su svi dokazi, podaci, predlozi, izjave (usmene ili pismene) kao i veštačenja iz samog procesa medijacije poverljivi, osim ukoliko se obe strane nisu drugačije dogovorile.

Ovo u praksi znači da su sve uključene strane u procesu medijacije, gde ubrajamo kako zakonske zastupnike/punomoćnike tako i medijatore (tj. posrednike) i sama treća lica koja prisustvuju medijaciji, , dužni da sve podatke, predloge i izjave u vezi sa medijacijom čuvaju kao tajnu po krivičnom i materijalnom odgovornošću.

Koji su troškovi medijacije?

Postupak medijacija u načelu predstavlja u efikasniji postupak u odnosu na sudski proces i neretko može biti znatno jeftiniji od ukupnih sudskih troškova. Bitna činjenica je da je zakonom o sudskim taksama propisano oslobađanje od plaćanja sudskih taksi ukoliko se parnični postupak do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu okonča medijacijom odnosno posredovanjem.

Zakonom o sudskim taksama propisano je oslobađanje od plaćanja sudskih taksi ukoliko se parnični postupak do dana zaključenja prvog ročišta za glavnu raspravu okonča medijacijom.

Koji se sporovi mogu rešiti medijacijom?

  1. porodični sporovi
  2. privredni sporovi
  3. imovinskopravni sporovi čiji je predmet ispunjenje obaveze na činidbu, kao i drugi imovinskopravni sporovi
  4. radni sporovi
  5. upravne stvari
  6. sporovi vezani za ostvarivanje imovinskopravnog zahteva u krivičnim i prekršajnim stvarima
  7. potrošački sporovi iz oblasti zaštite životne sredine
  8. svi drugi sporni odnosi.

Na koji način se započinje proces medijacije?

Ukoliko se odlučiti za proces medijacije, prvi korak u samom postupku medijacije počinje zaključenjem sporazuma o pristupanju procesu posredovanja odnosno medijacije.

U sporazumu o medijaciji se u pisanoj formi potvrđuje izbor medijatora, uređuju se međusobna prava i obaveze u skladu sa načelima medijacije i utvrđuju se troškovi medijacije kao i druga pitanja od značaja za medijaciju.

Ako jedna strana uputi predlog za zaključenje sporazuma o pristupanju posredovanju, druga strana je dužna da se o navedenom predlogu izjasni, u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga, pisanim putem.

Razmišljate o procesu medijacije? Popunite upitnik i saznajte dalje korake
    +381691638054