Cena računovodstvenih usluga: šta na nju utiče?

By Ideal

Cena računovodstvenih usluga: koji faktori utiču na cenu računovodstvenih usluga? Svaki direktor, bez obzira na to da li vodi malo, srednje ili veliko preduzeće, ima gomilu obaveza i briga: sastanci sa klijentima i poslovnim partnerima,…

Osnivanje doo firme: vodič za buduće preduzetnike

By Ideal

Otvaranje (osnivanje) doo firme: vodič za buduće preduzetnike Kako osnovati doo (društvo sa ograničenom odgovornošću)? Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude društvo s ograničenom…

Računovodstveni softver: kako ga odabrati?

By Ideal

Posle planiranja i određivanja budžeta važno je odrediti šta vam je zaista potrebno i šta očekujete od potencijalno novog softverskog alata. Da biste na kraju uspešno procenili i izabrali softver morate jasno prepoznati funkcionalnosti koje vam trebaju…