Cena računovodstvenih usluga: šta na nju utiče?

By Ideal

Cena računovodstvenih usluga: koji faktori utiču na cenu računovodstvenih usluga? Svaki direktor, bez obzira na to da li vodi malo, srednje ili veliko preduzeće, ima gomilu obaveza i briga: sastanci sa klijentima i poslovnim partnerima,…

Osnivanje doo firme: vodič za buduće preduzetnike

By Ideal

Otvaranje (osnivanje) doo firme: vodič za buduće preduzetnike Kako osnovati doo (društvo sa ograničenom odgovornošću)? Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude društvo s ograničenom…